热门标签

新2线上开户(www.hg108.vip):Bộ trưởng Tô Lâm: Không có vùng cấm khi xử lý tin tố giác tội phạm

时间:4周前   阅读:6   评论:1

新2平台出租www.hg108.vip)是皇冠(正网)接入菜宝钱包的TRC20-USDT支付系统,为皇冠代理提供专业的网上运营管理系统。系统实现注册、充值、提现、客服等全自动化功能。采用的USDT匿名支付、阅后即焚的IM客服系统,让皇冠代理的运营更轻松更安全。

Chiều 10/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) đã làm việc với Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra đã công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đại tướng Tô Lâm, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thu Hà).

Báo cáo hơn 14.700 giao dịch đáng ngờ, chuyển cơ quan công an hơn 700 vụ việc

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong 10 năm qua (từ năm 2011 đến năm 2021), cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC.

Trong đó, Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc xử lý các hành vi, vụ việc cụ thể có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực phát hiện qua hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thuộc Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương; thanh tra, tự kiểm tra, giám sát, kiểm soát, kiểm tra nội bộ, phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước và các chi nhánh; kiểm soát tài sản, thu nhập…

Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã thực hiện kịp thời, chặt chẽ công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá theo các quyết định trưng cầu.

Trong kỳ kiểm tra, đã phát hiện, chuyển giao 73 nguồn tin về tội phạm đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng đã tiếp nhận hơn 14.700 báo cáo giao dịch đáng ngờ, chuyển giao cho cơ quan công an hơn 700 vụ việc.

Cơ quan Giám định Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 296 quyết định trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng, đã giải quyết 273 quyết định, từ chối 23 quyết định (do không thuộc phạm vi giám định hoặc không đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết để giám định hoặc có nội dung trưng cầu giám định giống với kết luận giám định đã ban hành).

,

皇冠体育官网www.hg108.vip)是一个开放皇冠正网即时比分、皇冠官方的平台。皇冠体育官网(www.hg108.vip)提供最新皇冠登录,皇冠体育官网包含新皇冠体育代理、会员APP,提供皇冠官网代理开户、皇冠官网会员开户业务。

,

Ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thu Hà).

Số vụ việc được phát hiện chuyển sang cơ quan điều tra còn ít

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra số 4 cho biết, Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn còn một số hạn chế tồn tại, trong đó, nhận thức về trách nhiệm, quyền hạn trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của một số cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên trong ngành có lúc, có nơi chưa đầy đủ, còn xem đây là trách nhiệm của các cơ quan tố tụng.

Ngoài ra, việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tự kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các ngân hàng thương mại có lúc, có nơi chưa hiệu quả. Kết quả phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ, rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tố giác tội phạm, trách nhiệm người đứng đầu về công tác này còn hạn chế.

Đặc biệt, số vụ việc mà Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hiện có dấu hiệu tội phạm chuyển sang cơ quan điều tra xử lý còn ít, chưa phản ánh đúng thực chất tình hình; công tác giám định đối với một số vụ án, vụ việc chưa kịp thời, gặp nhiều khó khăn…

Bảo đảm mọi tin báo, tố giác tội phạm đều phải được tiếp nhận, xử lý

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Tô Lâm, ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác PCTN, TC, trong đó có nội dung công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.

Tiếp đó, Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế được Đoàn kiểm tra chỉ ra; đề nghị, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh phải bảo đảm nguyên tắc mọi tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm "không ngừng, không nghỉ"; "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, đối với ngành ngân hàng, cần đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, phát hiện kịp thời các sai phạm, kiến nghị xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm.

Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả, tiến độ thực hiện các kiến nghị, kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ; kịp thời khắc phục các hạn chế, sai phạm mà báo cáo thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã chỉ ra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để có các biện pháp thu hồi tiền, tài sản của Nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí, nhất là trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực…

,

新2线上开户www.hg108.vip)是一个开放皇冠正网即时比分、新2线上开户的平台。新2线上开户平台(www.hg108.vip)提供最新皇冠登录,皇冠APP下载包含新皇冠体育代理、会员APP。

上一篇:U8HX:Don\u2019t miss the forest for the trees

下一篇:足球免费贴士(www.hgbbs.vip):满福楼 蜜汁叉烧发哥至爱

网友评论

  • 2022-11-12 00:06:50

    3丨印度尼西亚苏拉威西岛附近一船只倾覆 26人失踪这情节我都想不到